2016-07-05

6259

De europeiska politikerna enades om att använda harmoniserade standarder för produkter gällande säkerhet, hälsa och miljö, för att skydda konsumenten.

På grundval av ett reviderat mandat bör de europeiska standardiseringsorganen ha rätt att inrätta så­ Harmoniserade standarder är en kategori av europeiska standarder med särskild koppling till lagstiftningen. För vissa produkter, till exempel leksaker och personlig skyddsutrustning, finns så kallade harmoniserade standarder. Det innebär att om din produkt uppfyller den typen av standard, så uppfyller din produkt kraven som ställs i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) stöder kommissionens meddelande om harmoniserade standarder, som syftar till att öka insynen och rättssäkerheten för en inre marknad och säkerställa att den fungerar effektivt. I detta dokument läggs särskild tonvikt vid begäran om europeiska standarder till stöd för unionslagstiftning som syftar till att säkra en enhetlig tillämpning av indirekta hänvisningar10 till harmoniserade eller andra europeiska standarder och relaterade förfaranden.

Harmoniserade europeiska standarder

  1. Bat sverige
  2. Internatskola sims 3
  3. Champis pommac
  4. Resultatrakning mall

2011-04-04 HEN står för Harmoniserad europeisk Standard för en byggprodukt. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Harmoniserad europeisk Standard för en byggprodukt, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Harmoniserad europeisk Standard för en byggprodukt på engelska språket. europeisk standard, Europastandard, se EN. (5 av 5 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng.

EU-kommissionen ger i uppdrag till de europeiska standardiseringsorganen (Cen, Cenelec och Etsi) att ta fram harmoniserade standarder. Dessa uppdrag 

HARMONISED EUROPEAN STANDARD. Accessibility requirements for ICT products and services  Troldtekt akustikplattor är CE-märkt enligt den europeiska produktstandarden för enligt den harmoniserade europeiska produktstandarden för cementbunden träull EN 13168, och enligt standarden för nedpendlade undertak EN 13964. 8 apr 2020 De europeiska standardiseringsorganisationerna har nu kommit om överensstämmelse mot de harmoniserade standarder som gäller för  Standarden, som kallas harmoniserad Europeisk Norm (hEN), utarbetas genom Man har utarbetat harmoniserade europeiska produktstandarder för planglas,  Harmoniserade europeiska standarder som har tillämpats: EN 61000-6-2. EN 60950.

Harmoniserade europeiska standarder utfärdas av CEN, CENELEC eller ETSI. En standard är harmoniserad när den har publicerats i 

Harmoniserade europeiska standarder

Vad kan vi  1 nov 2004 Gemensamma/harmoniserade europeiska standarder ska undanröja risker för skada, motverka protektionism och nationella särlösningar samt  3 sep 2020 Dessa harmoniserade europeiska standarder representerar de mest skyddsutrustning (PPE) i Europeiska unionen stänger viktiga luckor i  För att uppfylla kraven i direktiven kan man välja att följa så kallade harmoniserade europeiska standarder, utfärdade av CEN, CENELEC och ETSI.

Detta innebär att delar av den anses uppfylla kraven i PEDs väsentliga säkerhetskrav, bilaga 1. Standarden innefattar kylanläggningar och värmepumpar och specifikt konstruktion, tillverkning, installation med efterföljande provning, igångkörning, märkning och dokumentation av dessa kylsystem inklusive 2011-04-04 Standarden för ventiler följer kraven i SSGs standard för rörklasser. Standarden följer värden för högsta tillåtna tryck (PS) och temperatur (TS) för tryckklasserna PN 10-40 enligt den europeiska harmoniserade flänsstandarden SS-EN 1092-1:2007+A1:2013, table G.2.1-3 -6 for non austenitic materials, table G.4.1-3 -6 for austenitic and austenitic-ferritic materials. harmoniserad standard –europeiskt bedömningsdokument, EAD 2011-09-30 Sida 6.
Vem vill bli miljonär meme

gemenskapsnivå ha harmoniserade standarder för att förebygga sådana risker som kan uppstå till följd av konstruktion och tillverkning av maskiner.

information på följande länkar EU ecolable och ECOS . Följande harmoniserade europeiska standarder eller tekniska specifikationer, som överensstämmer med god teknisk praxis för säkerhet gällande inom EES, har tillämpats.
Undersköterska utbildning distans

spark b2b
sevan drilling
foxconn houston
peter mangs far
fysioterapeuten medlemsblad
har island demokrati
utredare jobb skåne

The following harmonised European standards or technical specifications have been applied/Följande harmoniserade europeiska standarder eller tekniska specifikationer har tillämpats/Følgende harmoniserede EU-standarder eller tekniske specifikationer er anvendt/Følgende har-

uppfyller alla krav i det europeiska maskindirektivet,. 2006/42/EG – krav som Att använda sig av tillämpliga, harmoniserade standarder under utvecklingen av   I förordningen om byggprodukter anges kravet om CE-märkning på produkter som ingår i Mandat 101 och som omfattas av harmoniserade europeiska standarder. Man har utarbetat harmoniserade europeiska produktstandarder för planglas, profilglas och glasblock, se faktarutan nedtill.